آموزش ساخت اوریگامی قورباغه

در این مقاله از سایت گوگولی مگولی قصد داریم نحوه ساخت اوریگامی قورباغه را که میتواند بپرد به شما همراه با تصویر و فیلم آموزش دهیم که ساخت آن کاملا ساده و لذت بخش خواهد بود برای کودکان پس با ما همراه باشید.

آموزش نحوه ساخت اوریگامی قورباغه

وسایل مورد نیاز:

یک قطعه کاغذ مربع
چشمهای عروسکی (اختیاری)
کاغذ قرمز برای زبان (اختیاری)

ابتدا کاغذ را از دو طرف به صورت مورب تا کنید و بعد از وسط مجدد تا کنید مانند تصویر زیر

اوریگامی قورباغه

در این مرحله شما باید قسمت هایی را که با عکس های قرمز مشخص شده اند در تصویر بالا به سمت مرکز تا کنید و  آنها در موقعیتی که در عکس بالا نشان داده شده است قرار دهید (به شکل مثلث)

گوشه مثلث را (با یک نقطه آبی مشخص شده) به سمت بالا مثلث تا کنید. همین کار را با گوشه دیگر انجام دهید.

اوریگامی قورباغه

اکنون باید شکل شما مانند اولین تصویر بالا باشد.

گوشه سمت راست مربع تازه شکل گرفته (با نقطه قرمز مشخص شده) را به سمت مرکز مربع تا کنید. همین کار را با گوشه دیگر انجام دهید.

 گوشه مثلث را بگیرید (با نقطه آبی مشخص شده است) و آن را به سمت داخل تا کنید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است. همین کار را با گوشه دیگر انجام دهید.

اوریگامی قورباغه

نقطه ای را که با لکه قرمز روی تصویر بالا مشخص شده است بگیرید و آن را به سمت بیرون تا کنید. همین کار را با طرف مقابل نیز انجام دهید. آن را برگردانید – آرام آرام اوریگامی شما شروع به شبیه شدن به قورباغه می کند.

در قسمت آخر اگر می خواهید قورباغه خود بپرد باید مراحل زیر را انجام دهید.

 پشت قورباغه را دو بار روی مکانهایی که با خط آبی و قرمز مشخص شده اند تا کنید.

قورباغه را همانطور که در تصویر چهارم نشان داده شده است (در بالا) قرار دهید و در امتداد خط قرمز به عقب بکشید(می توانید با خط کش یا کارت اعتباری این کار رو انچام دهید.) اکنون مانند تصویر شماره 4 به نظر می رسد (و اگر آن را بچرخانید مانند تصویر شماره 5). حالا قورباغه را در امتداد خط آبی تا کنید (آن را به جلو تا کنید).

تمام شد! 

برای اینکه این قورباغه ها حتی زیباتر  شوند ، حتماً روی صورت آن چسم عروسکی بپسبانید و یک تکه کاغذ قرمز را به شکل زبان در آورده و در دهان قورلاغه بچسبانید.حال اگر قسمت پشتی قورباغه را فشار دهید ، آنها می پرند!

قورباغه شما آماده است. در صورتی که قسمتی از تصاویر رو درست متوجه نشدید میتونید از فیلم آموزش اوریگامی قورباغه که در زیر آورده ایم استفاده کنید.

فیلم آموزش ساخت اوریگامی قورباغه

admin
ارسال دیدگاه